Strafrecht
met Perspectief

Perspectief waarmaken

Bijeenkomst 11 september, 2023

Op 11 september, 2023 zijn we met een groep van zo’n kleine 100 mensen bij Kanaal30 in Utrecht samengekomen voor de bijeenkomst ‘Perspectief waarmaken’. 

‘Perspectief waarmaken’ was een afrondende, interactieve, praktijkgerichte bijeenkomst in het kader van het meerjarige project ‘Strafrecht met Perspectief’.

De deelnemers aan ‘Strafrecht met Perspectief’ zetten zich dagelijks en op uiteenlopende wijze in voor een meer betekenisvol strafrecht. Tijdens ‘Perspectief waarmaken’ hebben zij een podium gekregen om de projecten en initiatieven waar zij mee bezig zijn te presenteren en samen met genodigden te bespreken hoe deze initiatieven op grotere schaal toegepast kunnen worden.

Keynote Disa Jironet

De keynote van de bijeenkomst is verzorgd door Disa Jironet. In 2020 bracht zij ‘Misdaad en Mededogen’ uit, een boek over de positie van de mens binnen het Nederlandse strafrecht. 

In haar werk bij het Openbaar Ministerie en in haar rol als schrijver onderzoekt Disa voortdurend de plek van menselijke verhalen binnen het strafrechtssysteem. De momenten waarop de leefwereld botst met de systeemwereld fascineren haar, en dit zijn volgens haar de momenten waarop de inzet van de magistraat onontbeerlijk is. Tijdens ‘Perspectief waarmaken’ nam ze ons mee in zo’n moment waarin een ingewikkeld dilemma ontstond. Vanuit een verhaal uit haar eigen praktijk onderzocht ze de verschillende waarden van een horizontaal en een verticaal rechtssysteem, en of het mogelijk is om het beste uit beide werelden te verenigen. Uit een overtuiging dat we zowel feiten als verhalen nodig hebben om verandering teweeg te brengen, zocht zij naar een nieuw perspectief op het strafrechtsysteem dat de deelnemers van de bijeenkomst mee konden nemen tijdens de conferentie en daarna.

De workshops

Plenaire afsluiting

 Vanuit elke workshop is een stelling geformuleerd, en deze stellingen zijn als rode draad gebruikt voor een gezamenlijk toekomstperspectief. Tijdens de afsluitende sessie is dit toekomstperspectief in de werkvorm van ‘input voor het nieuwe regeerakkoord’ gegoten (hieronder te downloaden).

Aan het einde van de sessie zijn de deelnemers gevraagd een antwoord te geven op de vraag: “Perspectief ontstaat door ruimte te laten aan…” de antwoorden zijn hiernaast in een word cloud weergegeven.