Strafrecht
met Perspectief

Strafrecht met perspectief

Dialogen voor een meer
betekenisvol strafrecht

Een veilige, vreedzame en rechtvaardige samenleving. Professionals in de strafrechtketen zetten zich hiervoor dagelijks in, met veel inzet en betrokkenheid.

Toch levert dit niet altijd de uitkomsten op die zij ook zelf graag zouden willen zien. Productienormen, beleidsregels en protocollen hebben hun zo eigen (systeem)logica en leiden lang niet altijd tot de resultaten waar het écht om gaat.

Een strafrechtspleging die helpt bij het oplossen van problemen en recht doet aan de belangen van álle betrokkenen: slachtoffers, daders en samenleving. Daarover gaat het project ‘Strafrecht met perspectief’. Het doel: bijdragen aan een meer betekenisvol en maatschappelijke effectieve aanpak van veelvoorkomende criminaliteit (vvc). 

Werkwijze

Een uniek gesprek

De strafrechtspleging staat onder grote druk en tijd voor fundamentele reflectie is schaars. Daarom is het zo bijzonder dat zo’n 30 personen van binnen en buiten de strafrechtspleging de tijd hebben genomen om viermaal twee dagen via stakeholder dialogen met elkaar in gesprek te gaan over de maatschappelijke opgave van het strafrecht en hoe deze te realiseren.

Urgentie

De noodzaak
voor een andere aanpak

Het strafrecht systeem piept en kraakt.

(Bron: Voorzitter van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie)

Als zelfs de hoofdrolspelers in de strafrechtketen spreken van een vastgelopen systeem, is er wat aan de hand.

Oplossingsrichtingen

Hoe kan het anders?

Een meer betekenisvolle strafrechtspleging vraagt om het centraal stellen van de mensen om wie het gaat. Het vraagt om andere vormen van samenwerking tussen professionals. Alternatieven voor het strafrecht dienen eerder en vaker benut te worden. En de maatschappelijke dialoog over het strafrecht dient minder eenzijdig punitief en meer op basis van feiten gevoerd te worden.

Scenario's

Vier mogelijke toekomsten

Scenario’s zijn geen voorspellingen maar verhalen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. We presenteren vier mogelijke verhalen over de toekomst van de Nederlandse strafrechtspleging.

De scenario’s beogen de verbeeldingskracht te stimuleren, zodat bestuurders, beleidsmakers en professionals beter in staat zijn te reageren op toekomstige ontwikkelingen en hieraan ook richting kunnen geven.

De zaak
centraal

De straf
centraal

De mens
centraal

De
samen­leving
centraal

Bijeenkomst 11 september, 2023

Perspectief waarmaken

‘Perspectief waarmaken’ was een afrondende, interactieve, praktijkgerichte bijeenkomst in het kader van het meerjarige project ‘Strafrecht met Perspectief’.

Vervolg

Lange titel van een artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Vervolg

Lange titel van een artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud sed do eiusmod tempor et idem…

Vervolg

Lange titel van een artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.