Strafrecht
met Perspectief

Definitie

Een betekenisvol en maatschappelijk effectief strafrecht is:

Een mens georiënteerd strafrecht,

waarbij de behoeften van betrokkenen belangrijker zijn dan interne processen van organisaties in de strafrechtketen. Er wordt geluisterd naar betrokkenen en zij krijgen zeggenschap in het verloop van het proces. 

Een probleem georiënteerd strafrecht,

waarbij niet straffen centraal staat maar het oplossen van de onderliggende persoonlijke en maatschappelijk problematiek die strafbaar gedrag veroorzaakt. Strafrecht draagt bij aan probleemoplossing via het gezag van de rechter en door de mogelijkheid van het (straf)recht als ‘stok achter de deur’. 

Een selectief strafrecht,

wat inhoudt dat het strafrecht wordt ingezet in die gevallen waarbij grenzen stellen en een signaal voor normbevestiging hierom vragen, en niet wordt ingezet wanneer herstel of hulpverlening betere alternatieven zijn.