Strafrecht
met Perspectief

Werkwijze

Een uniek gesprek

Deze website en de samenvattende rapportage zijn het resultaat van viermaal twee dagen stakeholder dialogen. Het doel van deze bijeenkomsten: een open en fundamenteel gesprek over de maatschappelijke opgave van de strafrechtspleging en het gezamenlijk formuleren van een innovatiestrategie.

De dialogen hebben voorzien in een intensief en creatief proces waar los van eigen (organisatie)belangen en los van  dagelijkse werkzaamheden ideeën konden ontstaan voor de invulling van een meer betekenisvolle strafrechtspleging.

Stakeholder Dialogen

Stakeholder dialogen verschillen wezenlijk van andere (beleids)initiatieven. Die verlopen doorgaans via het lineaire stramien ‘probleemdefinitie – analyse – oplossing’, waarbij een sterke nadruk ligt op het samen eens worden.

Tijdens de stakeholder dialogen was er ook ruimte voor twijfel en tegenspraak. En er is de tijd genomen om via diverse “omzwervingen” naar het doel toe te werken.

De deelnemers

De discussie over de maatschappelijke opgave van de strafrechtspleging is bijzonder complex en vraagt om een veelheid aan perspectieven. Daarom zijn de dialogen een inclusief proces waarbij álle perspectieven aan bod komen, ook die van personen en organisaties die anders niet aan tafel zitten.

Het stakeholder team is een mix van leiders binnen het systeem en personen die het gebruikers- en buitenstaandersperspectief vertegenwoordigen. Alle deelnemers hebben deelgenomen op persoonlijke titel. 

 

De deelnemers aan het woord

Initiatief

De projectleiding van ‘Strafrecht met Perspectief’ is in handen van HiiL, een innovatie-instituut dat zich wereldwijd inzet voor beter functionerende rechtssystemen en gebruiksvriendelijk recht. Daartoe werkt HiiL samen met Reos Partners, een internationale organisatie met veel ervaring in het begeleiden van transformatieprocessen in de context van complexe maatschappelijke vraagstukken. Het project maakt onderdeel uit van het overkoepelende Porticus programma ‘Changing Justice Gears’. 

De volgende personen waren verantwoordelijk voor de uitvoering van het project: 

  • Suzan Verberk, Projectleider HiiL 
  • Tim van den Bergh, Projectmedewerker HiiL  
  • Josephine Pallandt, Projectleider Reos Partners
  • Michelle Parlevliet, Facilitator Reos Partners
  • Tom Goubert, Facilitator Reos Partners

De ambassadeurs

Het project ‘Strafrecht met Perspectief’ kent vier ambassadeurs:

  • Saskia Belleman: Rechtbank- en juridisch verslaggever bij de Telegraaf 

  • Rosa Jansen: Voorzitter van de Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland en van Perspectief Herstelbemiddeling

  • Annemarie Penn-te Strake: Burgemeester van Maastricht en voormalig Procureur-Generaal bij het Openbaar Ministerie

  • Bernard Welten, Strategisch adviseur, interim- en programmamanager en voormalig hoofdcommissaris van Amsterdam-Amstelland