Strafrecht
met Perspectief

Scenario's

Vier scenario’s voor de toekomst

De vier scenario’s, zoals die door de stakeholders van het project ‘Strafrecht met perspectief’ zijn ontwikkeld, bieden een gedeelde taal voor gesprekken over wat er in de toekomst van het Nederlands strafrechtspleging zou kunnen gebeuren. Ze zijn behulpzaam bij het denken over de toekomstige uitdagingen van de strafrechtspleging en bij de strategische beslissingen waar beleidsmakers en professionals werkzaam in de strafrechtketen voor staan. De toekomstverhalen zoals die met de scenario’s worden verteld, zijn geworteld in de ervaringen van mensen die met het strafrechtsysteem te maken hebben. Zij hopen dat hun inzichten worden gebruikt ten behoeve van een meer betekenisvol strafrecht.

Handvatten voor een strategisch gesprek

De belangrijkste boodschappen die uit de scenario’s naar voren komen, helpen om huidige uitdagingen en strategische implicaties te doorzien. Niemand kan voorspellen of controleren welk scenario zich zal voordoen, maar gezien het landschap van de vier geïdentificeerde mogelijke toekomsten zijn er wel een aantal heldere opties voor actie mogelijk. Een strategisch gesprek op basis van de scenarios zou er als volgt uit kunnen zien:

  • Eerst worden de scenario’s gepresenteerd of gelezen.
  • Bij elk scenario kunnen deze vragen gesteld worden: Als dit scenario zich zou voordoen, wat betekent dit dan voor ons? Welke kansen en uitdagingen zien we? Als dit scenario zich zou voordoen, wat zouden wij dan kunnen doen om dit te beïnvloeden, en hoe zouden we het willen beïnvloeden
  • Tenslotte wordt het perspectief naar de huidige situatie verplaatst en met betrekking tot alle scenarios kan de volgende vraag gesteld worden: Gezien deze vier mogelijke toekomsten, wat willen we vandaag anders gaan doen?